Στοιχεία επικοινωνίας

Φόρμα εγγραφής

Συμπληρώστε το πεδίο

Μεταβείτε στην επαλήθευση recaptcha

Θα μας βρειτε στη διευθυνση

September 6th Blvd. №254, floor 5, office 1, 4006 Plovdiv, Bulgaria

Το e-mail μας
info@impexron.gr
Το τηλέφωνο μας
+359 (32) 571 212

Επικοινωνήστε μαζί μας για αίτημα